Historia

Människan härstammar från området runt ekvatorn, där våra föregångare utsattes för väldigt mycket solljus dagligen. Därför produceras stora mängder vitamin D3 i vår hud. Det tar mellan 2 till 3 dagar för D3 att transporteras från huden in i kroppen, men idag tvättar vi bort detta från huden varje dag. Våra förfäder använde inte tvål, duschkräm eller varmt vatten, vilket är viktigt då dessa produkter tvättar bort D3 medan kräm med solskyddsfaktor hindrar dess produktion. Följaktligen hade våra förfäder höga nivåer av D3 och vi är genetiskt anpassade till dessa nivåer. Det har bevistats, vetenskapligt, att bristen på denna påverkar vårt allmänna hälsotillstånd negativt. Vi är helt enkelt inte skapade att kunna fungera fullt ut med låga nivåer av vitamin D3. Således har risken för exponering av de så kallade ”nya civilisations”-sjukdomarna minskats avsevärt när balanserade vitamin D3-nivåer uppnås, särskilt med avseende på cancer. Samtidigt kan vitamin D3 till stor del hjälpa till att motverka utveckling av övre luftvägs- och influensa-infektioner då det förmodligen är en av de bästa ämnen som finns tillgängliga för att höja immunförsvaret.